Лизинг


Обект на лизинга - Нови леки автомобили и Употребявани автомобили / не по стари от 12 години в края на лизинговия период/

Цел на лизинга – финансиране покупката на нови и употребявани леки автомобили.

Размер на лизинга – без ограничение

Авансова вноска – за нови автомобили минимум 20%, за употребявани автомобили минимум 40%

Срок на лизинга – до 5 години

Начин на погасяване – равни месечни вноски /анюитетни/ вноски.

Валута – лева и евро

Образец №7 – Искане за лизинг за физически лица

Контакти

гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 1, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ No 34, ет. 4
тел.: 0700 10 922

ReCredit.mail@gmail.com